background

Klinika Olszewscy

    ul. Grunwaldzka 87/91 m 4 | 80-244 Gdańsk | tel. +48 696 910 919

BADANI KTG (KARDIOTOKOGRAFIA)

Badanie KTG (kardiotokografia) jest metodą stosowaną do badania dobrostanu płodu przed porodem. Czasem badanie KTG określa się mianem NST (testu niestresowego). Niestresowy test prenatalny funkcjonuje w ramach ogólnego nadzoru przedporodowego. Obecność ruchów płodu i przyspieszenie tętna płodu jest najbardziej przydatną cechą testu bezstresowego. Jest to nieinwazyjny test stosowany do monitorowania ciąż wysokiego ryzyka, gdy klinicznie ocenia się, że płód jest zagrożony niedotlenieniem lub zwiększonym ryzykiem śmierci wewnątrzmacicznej. Do wykonania badania KTG nie ma przeciwskazań. Może byc ono wykonywane u każdej ciężarnej po 30 tygodniu ciąży, zarówno w ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Badanie to polage na ok. 20-40 minutowyn zapisie akcji serca płoduoraz czynności skurczowej macicy. Ocenie podlega częstotliwość tętna płodu, zmienność tętna, ruchy płodu oraz czynność skurczowa mięśnia macicy. Ocena badania KTG powinna byc wykonana przez wykwalifikowany personel medyczny

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA KTG?

 1. Ograniczenie wzrostu płodu
 2. Cukrzyca ciężarnych i cukrzyca przed ciążą
 3. Choroba nadciśnieniowa, przewlekłe nadciśnienie i stan przedrzucawkowy
 4. Zmniejszony ruch płodu
 5. Ciąża po terminie
 6. Ciąża mnoga
 7. Toczeń rumieniowaty układowy, zespół przeciwciał antyfosfolipidowych
 8. Obciążony wywiad położniczy
 9. Niezgodność Rh i konflikt serologiczny
 10. Zmniejszona ilość wód płodowych
 11. Cholestaza ciąży (hepatoza ciężarnych)
 12. Niedoczynność tarczycy u matki
 13. Inne stany obejmują choroby serca matki, nadczynność tarczycy, przewlekłe choroby wątroby, nadużywanie leków przez matkę i przewlekłą niewydolność nerek

CZY SĄ PRZECIWSKAZANIA DO BADANIA KTG?

Nie ma przeciwskazań do wykonywania badania KTG. Należy jednak podkreślić, że u pacjentek w nagłych sytuacjach połozniczych takich jak np. odklejenie się łożyska lub wypadnięcie pępowiny nie jest badaniem przydatnym. Takie sytuacje wymagajanatychmiastowej oceny i interwencji położniczej

KIEDY WYKONUJEMY BADANIE KTG?

Badanie KTG można wykonywać już od 32 tygodnia ciąży. Wartość diagnostyczna NST przed 32 tygodniem ciąży jest różna i ma wysoki odsetek wyników fałszywie dodatnich z powodu niedojrzałości serca płodu. NST przed 24 tygodniem ciąży jest nieprzydatne. KTG może być wykonywane w warunkach ambulatoryjnych

NA CZYM POLEGA BADANIR KTG (NST)?

NST obejmuje ok 20-30 minut monitorowania akcji serca płodu. Oceny liczby, amplitudy i czasu trwania przyspieszeń, które zwykle korelują z ruchem płodu. Normalny wynik testu, zgodnie z definicją American College of Obstetrics and Gynecologist, to taki, w którym dwa lub więcej przyspieszeń osiąga wartość 15 uderzeń na minutę lub więcej powyżej średniej, każde trwa 15 sekund lub dłużej i wszystkie występuje w ciągu 20 minut od rozpoczęcia testu. Należy zauważyć, że nieprawidłowy wynik test nie zawsze jest złowieszczy i może wystąpić w przypadku śpiącego dziecka. Jeśli test nie jest reaktywny to należy go wydłużyc o kolejne 20 minut, aby uwzględnić cykl snu płodu. Jeżeli w dalszym ciągu wynik testu NST jest niereaktywny to należy wdrożyć kolejne etapy diagnstyki już w warunkach szpitalnych.

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA BADANIE KTG?

Do wykonania badanie KTG nie musisz mieć skierowania. Zadzwońpod nr 696 910 919 i umów termin. Badania wykonujemy od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 do 18:00. Każdy wynik testu jest oceniany przez lekarza


JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADANIA KTG?

Badanie KTG nie wymaga specjalnego przygotowania. Dobrze jest prze badaniem zjeść niewielki posiłek lub wypić szklankę soku owocowego